Overslaan en naar de inhoud gaan
Reuzenkoffer

Educatief pakket: reuzenkoffer

- Korte omschrijving:

Op vraag van Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei ontwikkelde Jasmine Vanmol , studente lerarenopleiding aan Odisee Aalst, een educatief pakket rond de reuzentraditie. Het pakket spitst specifiek toe op de reuzen in het Pajottenland en de Zennevallei.
Het educatief pakket kan gebruikt worden in de eerste graad lager onderwijs, de leerlingen maken doorheen verschillende lessen stapsgewijs kennis met reuzen. De lessenreeks start met een vreemde koffer waarin een reuzenbrief zit afkomstig van een reus die de leerlingen graag wil ontmoeten. Maar dat kan niet zomaar; eerst moeten ze een groot reuzenfeest bouwen. Gedurende verschillende lessen wereldoriëntatie en muzische vorming leren de leerlingen de reuzen uit hun buurt kennen en gaan ze zich ook zelf reus voelen. De leerlingen ontdekken via beweging, drama, beeldend werk en muziek de reuzentraditie.

 

- Voor welk publiek is de actie bedoeld?

Kinderen van de eerste graad lager onderwijs.

 

- Wat werkt goed?

  • Het educatief pakket is nog maar net klaar (januari 2015) en zal in de loop van 2015 aangepast worden zodat het materiaal vanaf september gebruikt kan worden door scholen uit de regio Pajottenland Zennevallei. Het educatief pakket is zeer praktisch en mooi uitgewerkt en kan mits kleine aanpassingen ook over heel Vlaanderen gebruikt worden.

 

- Waarvoor moet je oppassen?

  • Het educatief pakket werd niet in samenwerking met reuzenverenigingen uitgewerkt. Er vond wel een gesprek plaats met de voorzitter van reuzen in Vlaanderen en het reuzenmuseum in Ath werd bezocht. Er werd eveneens literatuur geraadpleegd en Erfgoedcel PZ was nauw betrokken bij de uitwerking.

 

- Bij wie kan je terecht voor meer informatie?

Naam: Karen Van Buggenhout
Organisatie: Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei
Adres: Molenstraat 102, 1700 Dilbeek
E-mail: karen@erfgoedcelpz.be
Telefoonnummer: 02 451 69 49

https://www.erfgoedcelpz.be/reuzenkoffer

Printer Friendly, PDF & Email