Logo RIV

Historiek van de vereniging

Aanleiding tot de oprichting van de vereniging

De aanleiding tot de oprichting van Reuzen in Vlaanderen vzw was de organisatie van de 1ste reuzenstoet van Halle. Toen ging organisator Johan Vencken op zoek naar reuzen uit Vlaanderen en daarbuiten. Hij stelde vast dat er in Noord-Frankrijk en in Wallonië zeer veel informatie beschikbaar was over hun regionale reuzen. In Vlaanderen werd het een heuse zoektocht.
 
Toen in 2009 bij onze noorderburen de Reuzenfederatie Nederland opgericht werd stapte Johan naar professor Stefaan Top, voorzitter van Volkskunde Vlaanderen vzw met de vraag of er een dergelijke federatie in Vlaanderen bestond. Dat was niet het geval. Beide besloten dan om ook voor Vlaanderen en Brussel een koepelvereniging op te starten die alle reuzen zou inventariseren. Tijdens enkele voorbereidende vergaderingen met professor Stefaan Top  werden nodige stappen genomen in functie van de stichting.

Het nieuws van de nakende oprichting deed snel de ronde in de Vlaamse reuzenmiddens en al gauw bleek dat er in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg gelijkgestemden begonnen waren met regionale initiatieven omtrent het bewaren en promoten van hun reuzen. De tijd was dus rijp voor de koepelvereniging “Reuzen in Vlaanderen”. Op 27 november 2010 was het dan zover. Reuzen in Vlaanderen vzw werd die dag in Gent, bij Volkskunde Vlaanderen, boven de doopvont gehouden.

 

Doelstelling

Reuzen in Vlaanderen vzw is opgericht met als doel het promoten en bevorderen van de reuzencultuur in Vlaanderen en Brussel door:

 • Het inventariseren van de bestaande en verdwenen reuzen in Vlaanderen en Brussel.
 • Het verspreiden van alle kennis betreffende de reuzen in Vlaanderen en Brussel via alle bestaande communicatiekanalen, zoals daar zijn:
  • een interactieve website reuzeninvlaanderen.be
  • het digitaal of in print publiceren van boeken, artikels, nieuwsbrieven, …
  • het organiseren van congressen, studiedagen, bijeenkomsten voor reuzengilden en -verenigingen en geïnteresseerden daarbuiten.
 • Het bevorderen van onderzoek en documentatie inzake reuzencultuur.Het bevorderen van de kennis over behoud en beheer.
 • Het bevorderen van de kennis over tradities en gebruiken.
 • Het aanmoedigen van de bouw van nieuwe reuzen.Het ondersteunen van evenementen met reuzen in Vlaanderen en Brussel.
 • Het bevorderen van de contacten tussen de reuzengilden en -verenigingen onderling en de organisatoren van reuzenstoeten in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en het buitenland.Het adviseren van de bevoegde overheden (lokaal, regionaal, nationaal, Europees) met betrekking tot alle aspecten verbonden aan de reuzencultuur in Vlaanderen en Brussel.
 • Reuzen in Vlaanderen vzw mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan onder meer medewerking verlenen aan en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare.
Titelkleur
licht
Reuzen In Vlaanderen vzw

Maatschap. zetel:
p/a Volmolenstraat 12, 2500 Lier

Ond.nr.: 0836-603.026
Bank:  BE85 0016 4566 3806
secretariaat@reuzeninvlaanderen.be

 

© 2024 - Reuzen in Vlaanderen vzw - Alle rechten voorbehouden.
×