Overslaan en naar de inhoud gaan

Raad van Bestuur 14 01 2020

We hebben in Lier enkele krijtlijnen voor het werkjaar 2020 uitgetekend.


Belangrijk:Het lidgeld 2020 behouden we op 25€.

Toegetreden lid kan men worden als persoon op individuele basis, als reuzenvereniging of-gilde, als reuzengemeente of -stad,


Wil je het lidgeld 2020 storten op bankrekening nummer BE85 0016 4566 3806 (BIC GEBABEBB) op naam van Reuzen in Vlaanderen vzw.
Vermelding; lidgeld 2020, naam provincie, naam reuzen-beheerder en mailadres.

Meer nieuws volgt op uw contactadres.

RIV-secretariaat.

Uitnodiging Reuzenommegang Deurne 2020

Op zaterdag  5 september 2020 organiseren wij te Deurne andermaal onze jaarlijkse ''Reuzenommegang''.

Hiervoor zijn wij op zoek naar Reuzen .

Mag ik u dan ook vriendelijk verzoeken om uw kandidatuur  over te maken aan onze pr. Denie Albert en dit voor 5 april 2020.

 

Alsuw vereniging als deelnemer wordt weerhouden zal u in de loop van de maand april een contract worden toegestuurd .

 

E Mail : albert.denie@scarlet.be                                                      GSM :0477135826

Federatiedag - Lier -6 oktober

FEDERATIEDAG
LIER - ZONDAG 6 OKTOBER 2019

Tijdens de algemene vergadering van 8 mei 2019 heeft de vzw Reuzen in Vlaanderen zich herbrond en gekozen voor een nieuwe bestuursstructuur waarin de provincies de hoofdrol krijgen.
De vijf provinciale voorzitters samen met één afgevaardigde per provincie besturen vanaf nu collegiaal de vzw Reuzen in Vlaanderen.
Niet alleen de structuur maar ook de visie op de werking en de to-do punten werden aangepakt.
Om deze herbronning, een nieuwe bestuursstructuur, visie en to-do punten op een wat informelere manier toe te lichten maar ook om een ontmoetingsmoment voor Vlaamse reuzenbeheerders (personen, verenigingen, gilden, …) te creëren organiseert Reuzen in Vlaanderen vzw op zondag 6 oktober een federatiedag in Lier.


PROGRAMMA
vanaf 10u Ontvangst in de stadsfeestzaal Vredeberg met koffie en een Liers Vlaaike.
10.30u - Informele federatiezitting met muzikale intermezzo’s door de Piepenholleke Brassband van de
Gilde Heren van Lier.
- Welkom en toelichting op de nieuwe bestuursstructuur en de toekomstvisie van de vzw Reuzen
in Vlaanderen door Luk Ceulemans, voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie Antwerpen.
- Toelichting op de verzekering via Reuzen in Vlaanderen door Koen Vantomme, voorzitter
Reuzen in Vlaanderen, provincie West-Vlaanderen,
- Borgen is een werkwoord, Immaterieel Cultureel Erfgoed en de reuzencultuur, door Frea
Vancraeynest, stafmedewerker Histories vzw, met aandacht voor de vernieuwde ICE-inventaris
in Vlaanderen, het vernieuwde reglement en het vernieuwde platform immaterieelerfgoed.be,
welke actieve inzet wordt verwacht van de reuzenbeheerders in Vlaanderen.
- Aankondiging en voorstelling van de eerste jaarlijkse award van Reusvriendelijke Vlaming
2020, wie komt in aanmerking en wat zegt het verkiezingsreglement.
12.00u Brabantse koffietafel (vrijblijvend, betalend via inschrijving, zie verder) voor de
reuzenbeheerders.
13.00u Stadsrondleiding (vrijblijvend, gratis via inschrijving, zie verder)
en static show op de Grote Markt van de aanwezige reuzen.
14.00u Op de Grote Markt:
- intrede van de nieuwe Lierse reus Schrobberbeek met inschrijving in het bevolkingsregister,
- overhandiging plakket Reuzenvriendelijke Gemeente aan de stad Lier,
- eerste reuzendans van reus Schrobberbeek met alle andere reuzen.
14.30u Korte rondgang van de reuzen door de Lierse binnenstad.
15.30u Gezamenlijke slotreuzendans op de Grote Markt.
Einde voorzien rond 16u00.


REUZEN VERTEGENWOORDIGEN HUN PROVINCIE
De nieuwe bestuursploeg wil van Reuzen in Vlaanderen vzw HET gelaat van de Vlaamse Reuzencultuur maken.
Maar dan moet dat gelaat ook ingevuld en gekleurd worden. Dat gelaat moet echt representatief zijn. Wat en hoe zal
op de federatiedag toegelicht worden.
Het zou dan ook tof zijn om op de federatiedag van elke provincie een aantal reuzen te mogen begroeten als
inkleuring van het gelaat van Reuzen in Vlaanderen en uiting van een (h)echt Vlaams reuzenengagement.
Hopelijk is er begrip dat, gezien de financiële situatie van Reuzen in Vlaanderen, geen vergoeding voor verplaatsingskosten,
pijnders, … kan voorzien worden.
De reuzenbeheerders (personen, gilden, verenigingen, …) die met één of meerder reuzen hun engagement
daadwerkelijk willen tonen, laten dit graag zo vlug mogelijk weten via secretariaat@reuzeninvlaanderen.be. Zij krijgen
dan een aparte mail met de nodige praktische inlichtingen over waar, om welk uur, … men in Lier aanwezig moet zijn.
BRABANTSE KOFFIETAFEL
Geheel vrijblijvend is er op de middag (12u00) de mogelijkheid aan te schuiven aan een Brabantse koffietafel (verschillende soorten pistolets, sandwiches, koffiekoeken, hesp, kaas, krabsalade, americain préparé, … , vlaai, koffie, thee en water) voor de prijs van 15€ per persoon. Gelieve hiervoor het verschuldigde bedrag (15€ x aantal deelnemers) over te schrijven op bankrekening nummer BE85 0016 4566 3806 op naam van vzw Reuzen in Vlaanderen met vermelding Brabantse koffietafel, aantal personen en naam van de reuzenbeheerder (persoon, gilde, vereniging, …), uiterlijk op 25 september 2019.
STADSRONDLEIDING
Over de middag (13u00) wordt een gratis korte stadsrondleiding aangeboden als kennismaking met de stad Lier, met onder meer de Grote Markt met Belfort en het Begijnhof, beide Unesco Werelderfgoed. Gelieve, om de nodige stadsgidsen te kunnen reserveren, het aantal deelnemers mee te delen via secretariaat@reuzeninvlaanderen.be, uiterlijk op 25 september 2019.
BEREIKBAARHEID EN PARKING Lier is makkelijk met de auto maar ook met bus of trein bereikbaar. De stadsfeestzaal cc Vredeberg is gelegen in de Vredebergstraat, vlak aan de Grote Markt. Van het station is het een tiental minuten wandelen (Antwerpsestraat, Grote Markt, Vismarkt, Vredebergstraat). Op zondag is het in de Lierse binnenstad gratis parkeren. Het makkelijkst is echter gebruik te maken van - of de gratis openbare parking De Mol (naast CC De Mol, Aarschotsesteenweg 3), bij het verlaten van de parking wandelt u rechts richting binnenstad, aan de brug over de Nete gaat u verder naast het stadspark tot aan de volgende brug (links ziet u de Zimmertoren), u volgt rechtdoor de Werf tot aan de volgende brug waar u rechts over de brug de Vismarkt afwandelt tot aan de Vredebergstraat, totaal een tiental minuten wandelen, - of de gratis openbare parking KTA Spui (Prediherenlaan 20) bij het verlaten van de parking wandelt u links en draait voor de brug over de Nete rechts de Mosdijk op, op het einde van deze straat draait u rechts de (korte) Aragonstraat in die aansluit op de Vismarkt en de Vredebergstraat, totaal een vijftal minuten wandelen.
LIDMAATSCHAP
De federatiedag staat dit jaar open voor alle reuzenbeheerders, al of niet lid van Reuzen in Vlaanderen. Door omstandigheden zijn immers blijkbaar niet alle herinneringen voor vernieuwing van het lidmaatschap 2019 op het juiste adres terecht gekomen. Het lidmaatschap 2019 kan nog altijd voldaan worden door overschrijving van 25€ op bankrekening nummer BE85 0016 4566 3806 op naam van vzw Reuzen in Vlaanderen met de vermelding lidmaatschap 2019 en de naam van de reuzenbeheerder.
Het collegiale bestuur van Reuzen in Vlaanderen hoopt dat alle Vlaamse reuzenbeheerders de herbronning en doorstart van Reuzen in Vlaanderen zullen ondersteunen met een massale aanwezigheid op de federatiedag van 6 oktober om samen de schouders te zetten onder een (h)echte Vlaamse Reuzencultuur en zo dit Vlaamse Immateriële Culturele Erfgoed te behoeden en te bestendigen.

Stefaan Beyen, bestuurder en voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie Vlaams-Brabant,
Raymond Verdonck, bestuurder en afgevaardigde provincie Vlaams-Brabant,
Luk Ceulemans, bestuurder en voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie Antwerpen,
Frank Segers, bestuurder en afgevaardigde provincie Antwerpen,
Micheal Discart, bestuurder en voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie Limburg,
Julien Maebe, bestuurder en afgevaardigde provincie Limburg,
Koen Vantomme, bestuurder en voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie West-Vlaanderen,
D’Hondt Freddy, bestuurder en afgevaardigde provincie West-Vlaanderen,
Johan Vencken, bestuurder,
Marcel Veltjen, lid algemene vergadering,
provincie Oost-Vlaanderen, in oprichting.

REUZEN IN VLAANDEREN vzw,
maatschappelijke zetel: Volmolenstraat 12 2500 Lier
Ondernemingsnummer: 0836-603.026
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen – ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen
email: secretariaat@reuzeninvlaanderen.be - website: www.reuzeninvlaanderen.be

Wereldprimeur voor Liers ziekenhuis

Lierse reus Goliath onder de scan. Het H.-Hartziekenhuis van Lier heeft een wereldprimeur gevestigd. Mogelijks voor het eerst in de geschiedenis van het ziekenhuiswezen en los van een forensische context, ging een geamputeerd hoofd onder de scan. Het betrof niets minder dan het hoofd van de reus Goliath. Bij de ‘operatie’ restauratie door Geneviève Hardy bleek onder het huidige gezicht nog een andere ‘facies’ te zitten. Röntgenonderzoek moest meer duidelijk creëren rond de specificiteit hiervan. 

Na de Gummarusfeesten van 2015 waarbij al een groot deel van de Lierse Reuzentrein gerestaureerd en gerenoveerd werd met als pronkstuk het nieuwe Ros Beiaard dat werd aangekleed door Dries Van Noten, gaat in oktober 2020 de Lierse Ommegang uit. In het vooruitzicht hiervan laten de Gezellen van ’t Groot Volk de hoofden, armen en handen van de drie grote historische reuzen – Goliath 1469, de Reuzin 1482 en de Kamenierster 1604 – restaureren. De kostprijs hiervan wordt geraamd op 8.000 euro. Via de erfgoedcel Kempens Karakter worden voor de helft subsidies bekomen van de provincie Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap. De andere helft moeten de Gezellen ophoesten. Bij de restauratie van het hoofd van Goliath kwam Geneviève Hardy bij het verwijderen van de baardharen tot de vaststelling dat zich onder het huidig gezicht nog een ander gezicht bevindt. De onderlaag onder een dik pakket papier kon niet helemaal vrijgemaakt worden, omdat ze te dun en niet stevig genoeg is. Bovendien vertoont dit gezicht deuken in de wangen. De neus die van leer is, is veel steviger en heeft een uitgesproken vorm.

Omdat een röntgenonderzoek meer duidelijkheid kon brengen, werd contact genomen met de dienst Medische Beeldvorming van het H.-Hartziekenhuis, waar dr. Dirk Ghysen graag bereid was om het hoofd onder de scan te leggen. In juni 2015 maakte de gebarsten rechterpols van Goliath al het voorwerp uit van een röntgenonderzoek. Geëscorteerd door Luk Ceulemans, voorzitter van de Gezellen van ’t Groot Volk, presenteerde Goliath zich ‘hoofdelijk’ aan de balie van het ziekenhuis. Daar ontving hij de noodzakelijke toegangscodes, die hij volgens het overhandigde document zorgvuldig moet bewaren. Tijdens het onderzoek werd aan de ogen van Goliath niet geraakt. Deze kunnen bewegen dankzij een ingebouwd mechanisme dat in 1928 werd vernieuwd door Bernard Janssens. Op de uitslag van het onderzoek is het nog even wachten.

(bronnen Lier Belicht en Lier in beeld)

Vergadering Reuzen in Vlaanderen, provincie Antwerpen

Zaterdag 8 juni 2019 |Het verlengde Pinksterweekend was misschien niet ideaal om reuzenbeheerders naar een vergadering te lokken. Daardoor was de opkomst waarschijnlijk ook wat matiger.

 

Toch was er een duidelijk groot enthousiasme voor de doorstart van Reuzen in Vlaanderen. Provinciaal voorzitter Luk Ceulemans lichtte inhoudelijk de nieuwe structuur toe met het schetsen van de voorgeschiedenis en het bondig samenvatten van de op 28 mei in de bijlage van het Belgisch Staatsblad gepubliceerde geactualiseerde statuten. De keuze van een, zowel organisatorisch als financieel, doorgedreven provinciale werking viel duidelijk in de smaak. Vanaf nu wordt de raad van bestuur van de vzw Reuzen in Vlaanderen voornamelijk gevormd door twee afgevaardigden van elke provincie, waaronder de provinciale voorzitters. Frank Segers van de Turnhoutse Reuzengilde zal als tweede afgevaardigde de provincie Antwerpen vertegenwoordigen. De nieuwe raad van bestuur zal collegiaal de vzw in goede banen leiden.

Een update of vernieuwing van de website werd aangekondigd voor de nabije toekomst. Elke provincie zal er zelf aankondigingen en verslagen van reuzenevenementen op kunnen plaatsen. Via een enkel door de leden van de vzw Reuzen in Vlaanderen te openen link zullen ook artikels, handige weetjes allerlei, … gelezen kunnen worden. Dit laatste moet het tijdschrift vervangen. De hoge kostprijs, de druk van het halen van deadlines, het niet altijd blijvend kunnen garanderen van kwaliteit, waren onder meer voor de raad van bestuur argumenten om het initiatief van een tijdschrift niet verder te zetten en dit te incorporeren in de website.

 

Aandacht werd gevraagd voor het label van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dit label krijg je niet zo maar en behoudt je ook niet zo maar. Het ‘borgen’ van dit erfgoed is een permanente doe-opdracht.

Op de ‘doorstart’-federatiedag op zondag 6 oktober aanstaande in Lier (waarvoor nog een aparte uitnodiging zal volgen) zal Frea Vancraeynest, stafmedewerker van de vzw Histories (waarin het vroegere LECA is geïntegreerd) tijdens de voormiddagsessie met als werktitel  ‘borgen is een werkwoord’ dit nog eens extra onder de aandacht brengen. Ook het schoolproject Curieuze-Reuzen zal nog even in herinnering gebracht worden. Een oproep werd tevens gedaan aan de reuzenbeheerders om op zondag 6 oktober met één of meerdere reuzen af te zakken naar Lier. Uiteraard geldt die oproep ook voor de andere provincies. Hun deelname in de namiddag aan een static show op de Lierse Grote Markt  en een optocht door de binnenstad moet de doorstart van Reuzen in Vlaanderen een duwtje in de rug geven. De aanwezige reuzen zullen tevens met zijn allen dan de getuigen zijn bij de doop van een nieuwe Lierse reus.

 

Tot slot werd gepleit, in overleg en samenwerking met de vzw Histories, voor een update en vervollediging van het reuzenregister.

Als Reuzen in Vlaanderen vzw daadwerkelijk de vertegenwoordiger en de gesprekspartner van de reuzencultuur in Vlaanderen wil zijn dan moet dat zijn van ALLE reuzenbeheerders in Vlaanderen. En daar moet een werkpunt van gemaakt worden.

Afgesproken werd om jaarlijks een tweetal provinciale bijeenkomsten te organiseren. Eén in het voorjaar en één in het najaar. Naast het onderhouden van de vriendschapsbanden kunnen het delen van initiatieven, noden en behoeften hier aan bod komen. Via het organiseren van ‘ronde tafels’ zal de vzw Histories ook hieraan meewerken.

Op deze provinciale vergadering werden leden en (nog) niet-leden van Reuzen in Vlaanderen uitgenodigd. Blijkbaar is het gebruikte bestand met de coördinaten van de reuzenbeheerders in de provincie Antwerpen niet volledig meer up to date. Een aantal mails kwamen immers als onbestelbaar terug. Ook een reden voor de wat matiger opkomst. Daarom een warme oproep aan de op deze provinciale vergadering niet aanwezige reuzenbeheerders hun coördinaten (naam van de vereniging, naam en adres van de verantwoordelijke, mailadres, …) te mailen naar lukceulemans@gmail.com.

Nieuwe reus voor Ferre Grignar

Wilrijkenaar Hugo Berckmoes heeft er zijn persoonlijke missie van gemaakt om voor elke wijk in Wilrijk een reus te maken die een inwoner voorstelt. Reus Ferre Grignard, naar de overleden zanger die op het Valaar woonde, is klaar om deze maand gedoopt te worden. 

Ferre Grignard (1939-1982) was een plastisch kunstenaar en zanger-muzikant die befaamd werd met hits zoals "Ring, Ring, I've got to sing" en "What shall we do with a drunken sailor". Velen associëren Ferre met het hippe café De Muze maar staan er niet bij stil dat hij zijn hele jeugd doorbracht in de Wilrijkse wijk Valaar, waar er trouwens ook een plantsoen naar hem genoemd werd.

Met de steun van het District Wilrijk heeft het Technisch Comité van de Geitestoet, onder bezieling van Hugo Berckmoes, Ferre Grignard terug tot leven als reus.

(Foto: Het Nieuwsblad)

 

Abonneer op Provincie Antwerpen