Overslaan en naar de inhoud gaan

RIV-afdeling Limburg promoot "Curieuzereuzen"

Op 12 april organiseerde het COV Limburg zijn provinciale pedagogische ontmoetingsdag voor leerkrachten. RIV-Limburg nam deze gelegenheid te baat om het Curieusereuzen-project te promoten. 

We spraken 80 leerkrachten persoonlijk aan en aan de hand van een kinderreus, speciaal gemaakt door Marcel Veltjen (Putheks), werd er gelijk gedemonstreerd wat het Reuzenverhaal binnen de eindtermen met een klas kan doen. De Koninklijke Orde van 't Klaeverblât zorgde voor de blikvangers door Persus en Berb op te stellen. Ze keken goedkeurend toe. We zijn benieuwd of Leca in de volgende dagen méér aandacht krijgt voor dit prachtige project.

Reuzengilde verrast leerlingen van Bolderberg

De leerlingen van het derde leerjaar van de school in Bolderberg ontvingen in februari een geheimzinnige brief van een man die eigenlijk al meer dan 300 jaar geleden gestorven was, Lambert Hoelen. Het solferde hen op met een heleboel vragen, maar ze schreven een brief terug en ... werden beloond voor hun geduld. De klassen van meesters Bart en Johny kregen de reuzengilde van Bolderberg op bezoek en die hadden een deel van reus Lambert Hoelen meegebracht. Nogal wiedes, want een ganse reus zou door het dak uittronen. Marcel Dumon en zijn gevolg vertelden hen alles over reuzen, kluizenaars en Lambert Hoelen en beloofden op 17 juni met de volledige reus en de gilde in vol ornaat naar het schoolfeest te komen.

http://www.heusden-zolder.eu/default.aspx?p=39767

Educatief pakket: reuzenkoffer

- Korte omschrijving:

Op vraag van Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei ontwikkelde Jasmine Vanmol , studente lerarenopleiding aan Odisee Aalst, een educatief pakket rond de reuzentraditie. Het pakket spitst specifiek toe op de reuzen in het Pajottenland en de Zennevallei.
Het educatief pakket kan gebruikt worden in de eerste graad lager onderwijs, de leerlingen maken doorheen verschillende lessen stapsgewijs kennis met reuzen. De lessenreeks start met een vreemde koffer waarin een reuzenbrief zit afkomstig van een reus die de leerlingen graag wil ontmoeten. Maar dat kan niet zomaar; eerst moeten ze een groot reuzenfeest bouwen. Gedurende verschillende lessen wereldoriëntatie en muzische vorming leren de leerlingen de reuzen uit hun buurt kennen en gaan ze zich ook zelf reus voelen. De leerlingen ontdekken via beweging, drama, beeldend werk en muziek de reuzentraditie.

 

- Voor welk publiek is de actie bedoeld?

Kinderen van de eerste graad lager onderwijs.

 

- Wat werkt goed?

 • Het educatief pakket is nog maar net klaar (januari 2015) en zal in de loop van 2015 aangepast worden zodat het materiaal vanaf september gebruikt kan worden door scholen uit de regio Pajottenland Zennevallei. Het educatief pakket is zeer praktisch en mooi uitgewerkt en kan mits kleine aanpassingen ook over heel Vlaanderen gebruikt worden.

 

- Waarvoor moet je oppassen?

 • Het educatief pakket werd niet in samenwerking met reuzenverenigingen uitgewerkt. Er vond wel een gesprek plaats met de voorzitter van reuzen in Vlaanderen en het reuzenmuseum in Ath werd bezocht. Er werd eveneens literatuur geraadpleegd en Erfgoedcel PZ was nauw betrokken bij de uitwerking.

 

- Bij wie kan je terecht voor meer informatie?

Naam: Karen Van Buggenhout
Organisatie: Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei
Adres: Molenstraat 102, 1700 Dilbeek
E-mail: karen@erfgoedcelpz.be
Telefoonnummer: 02 451 69 49

https://www.erfgoedcelpz.be/reuzenkoffer

Reuzen op school in het Land Van Rode

- Korte omschrijving:

Reuzen in het Land Van Rode is een educatief project rond de reuzencultuur in het Viersprongwerkingsgebied (gemeenten Melle, Merelbeke, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Destelbergen en Lochristi). Omdat leerkrachten niet noodzakelijk afkomstig zijn van de gemeente waarin ze lesgeven wil de erfgoedcel leerlingen kennis laten maken met het cultureel erfgoed in de buurt van de school, meer bepaald met het reuzenerfgoed. De kinderen werken een jaar lang rond de reus of reuzenfamilie die in de buurt van de school ‘woont’. De kinderen en de reuzen worden pennenvrienden: elke maand ontvangen de leerlingen een ‘brief van de reus’ waarin hij zijn levensverhaal vertelt en de leerlingen opdrachten geeft: knutsel een mini-versie van mij, speel mijn verhaal na, maak jullie (eigentijdse) versie van mijn reuzenlied, stel mij voor aan andere scholen uit de regio … Op een spelende manier worden de kinderen vertrouwd met het reuzenerfgoed en de gebruiken en tradities die daaraan vasthangen.

 

- Voor welk publiek is de actie bedoeld?

Leerlingen van de tweede graad, hun ouders en de rest van de school (leerkrachten, directie, leerlingen).

 

- Wat werkt goed?

Het enthousiasme van de kinderen bij het uitvoeren van de opdrachten werkt aanstekelijk. De reuzengemeenschappen vinden het fantastisch dat er een jaar lang rond hun reus gewerkt wordt. De ouders van de kinderen en de rest van de school worden geprikkeld en zijn benieuwd naar het verhaal en de ontstaansgeschiedenis van de reus of de reuzenfamilie. Via de kinderen bereik je makkelijk verschillende doelgroepen maar het project is vooral op maat van leerlingen van de tweede graad gemaakt. De contacten tussen de reuzengemeenschappen en de scholen verlopen op langere termijn rechtstreeks en niet meer via de erfgoedcel.
Met het thema ‘reuzen’ kan ook makkelijk vakoverschrijdend worden gewerkt: in de lessen wiskunde kunnen ‘reuzenberekeningen’ gemaakt worden, de leerlingen kunnen de GVR van Roald Dahl lezen, muzische opvoeding kan in het teken van reuzenliedjes staan, reuzensprongen maken tijdens de les lichamelijke opvoeding … Vanuit de erfgoedcel worden een aantal suggesties meegegeven. De leerkracht beslist zelf hoe ver hij/zij hierin gaat. Het reuzenthema is dus een gans schooljaar aanwezig.

 

- Waarvoor moet je oppassen?

De begeleiding van de kinderen door zowel de erfgoedcel als de leerkrachten is vrij intensief, het gaat immers om maatwerk per school. Het succes van het project hangt vaak samen met de inzet van de betrokken leerkracht. Tot hiertoe is het project al elk schooljaar een succes geweest omdat makkelijk kan bijgestuurd worden waar nodig.

 

- Wil je hier nog iets aan toevoegen? 

Het traject wordt op maat van de school gemaakt: elke school werkt rond haar eigen reus of reuzenfamilie vb. reus Mondje Wollaert in Merelbeke, de reuzenfamilies Teun, Tine, Lange Jan en Aldegonde in Oosterzele, Ruut, Mapoe en Odette in Melle ... Elke brief en elke workshop wordt dus inhoudelijk ook anders ingevuld. De kinderen reageren op vragen van de reus en omgekeerd waardoor er interactie ontstaat tussen de leerlingen en de reus. De erfgoedcel levert de inhoud van de brieven aan. Het gaat om maatwerk per school. Aan het eind van de maand rapporteren de leerlingen aan de reus over wat ze gedaan/geleerd hebben door hem terug te mailen. De leerkrachten krijgen bij de opdrachten begeleiding vanuit de erfgoedcel (via lesbrieven, via mail of persoonlijke contact) of van externen (lokale kunstenaar, de reuzengemeenschappen, Mooss vzw). Wat is een reus? Waarom en hoe worden reuzen gebouwd? Wanneer kan iemand een reus worden? … allemaal vragen die aan bod komen in het lessenpakket. Hoogtepunt/eindpunt van het project is het moment waarop de reus een bezoek aan de school brengt (vb. tijdens het schoolfeest) of tijdens een passend moment binnen de lesuren. Zo wordt ook de rest van de school bij het traject betrokken.

 

- Bij wie kan je terecht voor meer informatie?

Naam: Ans Van de Cotte
Organisatie: Erfgoedcel Viersprong
Adres: St. Antoniusplein 10 9860 Oosterzele
E-mail: ans.vandecotte@4sprong.be
Telefoonnummer: 09 363 88 56

Reus Contios Ontwaakt

- Korte omschrijving:

Een artistiek-sociaal 5 scholenproject t.g.v. de 30e Meifeesten in Kontich Kazerne.
In samenwerking met de plaatselijke technische school en de academie werd een reus gemaakt naar een ontwerp van werkgroep REUZENplan. Hij zou tijdens een groots stratenspektakel voortbewogen worden door 9 jongeren van een dansgroep, gekleed door de modeafdeling van een andere school. Zijn stem en die van de tegenspelers worden vertolkt door 5 jongeren van het college. De straten worden versierd met vlaggen beschilderd door de kinderen van de lagere school.

Het verhaal: De oeroude Keltische held Contios, een 6 m hoge reus, verrijst uit de nevelen van de tijd. Hij ontmoet de meikever Keelia en helpt haar bij haar eerste vlucht. De oude sprekende Eik brengt hem wat meer wijsheid tijdens dit contact wordt in zijn tocht bijgestaan door 9 Alven.

Acties met Contios:

 1. Een nieuwe reus bouwen: Zijn naam Contios, komt van een Keltische figuur waarvan de gemeentenaam Kontich afkomstig is.
 2. 50 jaar viering wijkjubileum met een sprookjespark.
 3. Opendeurdagen bij de scholen die mee aan de reus hebben gewerkt
 4. Viering van 4 jubilerende verenigingen (in deelgemeente Waarloos)
 5. Smeltfeest: De afsluiting van de jaarlijkse schaatsbaan op het gemeenteplein gaat gepaard met een receptie. VZW ‘De ijdele hop’ lanceerde een nieuw dorpsbier. De ludieke naam van het bier ‘Contje’ komt van de naam van onze Reus Contios. Een afbeelding van de reus staat op het etiket.
 6. Actie Charlie, tegen geweld: Met een groot POTLOOD als verdediging en sterk symbool, was Contios aanwezig op de wijkreceptie in Kontich Kazerne. In de gemeente staat hij een stukje symbool voor het creatief uiten naar de omgeving. Is dit met een tekening, een dans of een act, muzikaal of beeldend, een foto, film of een lekker brouwsel, dit maakt niet uit. Geweld heeft geen zin.

 

- Voor welk publiek is de actie bedoeld?

Van 2 tot 99 jaar
Het doel was om alle soorten disciplines / interesse punten aan te spreken

 • Geschiedkundig: de gebruikte namen zijn historisch en komen van straatnamen
 • Techniek: technische school, constructie en de beweegbaarheid van de reus
 • Muziek en zang: nieuw gecomponeerde muziek/lied door 5 koren+ orkest
 • Bejaarden en gehandicapten kregen een zitplaats op een verhoog
 • Krachtdrank: gehandicapten als Druïde maakte /verdeelde soep
 • Kostuums: 9 Alven gekleed door een creatie van afdeling mode
 • Brandweer: de meikever kon vliegen via de ladderwagen 25m (van dak naar podium)
 • Jeugdbewegingen: publieksopwarming met eigen actie
 • Reuzenbier: bier met het logo van de reus

 

- Wat werkt goed?

 • Elke groep/ school heeft een afgelijnde taak, in hun specialiteit. Hierdoor kunnen vele vergaderingen vermeden worden
 • Sponsoring met materialen wat de winkels verkopen, werkt beter dan geld vragen. Sponsoring met gelden, komen enkel van banken en verzekeringen.
 • Facebook pagina aanmaken waar de evolutie en de verschillende fasen in het project kan opgevolgd worden. Geeft een open werking en kweekt interesse
 • Foto tentoonstelling met acties van elke school en vereniging in het gemeentehuis
 • De Reus komt op bezoek in alle scholen die meewerkte. Goed voor het sociaal imago van de school en dit verzameld meer publiek met interesse rond de reus
 • Alle acties tijdig doorspelen naar de kranten samen met foto’s
 • Afspraken met scholen/verenigingen al maken in een werkjaar vooraf. Iedereen heeft een druk gevulde kalender en deze culturele acties kunnen zo mooi ingeplant worden
 • Een button opspelden aan elke medewerker met het logo van de reus. Na de voorstelling werkt dit als een soort medaille en aanspreekpunt.

 

  - Waarvoor moet je oppassen?

  • te veel vergaderingen en repetities
  • tracht vervanging te voorzien bij ziekte van belangrijke personen

   

  - Wil je hier nog iets aan toevoegen? 

  • Afdeling mode deed elke leerling een eigen ontwerp maken van kostuum. Met dit project deden ze mee aan een Provinciale wedstrijd en haalde de 2e prijs. Ze kwamen met een foto in de krant.

   

  - Bij wie kan je terecht voor meer informatie?

  Naam: Bruno Stappaerts
  Adres: Duffelshoek 47 – 2550 Kontich
  E-mail: brunostappaerts@hotmail.com

  Abonneer op Overdracht