Overslaan en naar de inhoud gaan

Doop nieuwe reuzen van Moorslede : Grimmert & Freya

Doop nieuwe reuzen van Moorslede: Grimmert & Freya De roots van de Moorsleedse reuzen Grimmert en Freya liggen in het boek "Grimmertinge" van onderwijzer Van Poucke uit Moorslede. Het boek, uitgegeven in 1951, bevat het Grimmertingespel, een toneelstuk in versvorm waarin men door de geschiedenis van Moorslede wandelt. De opvoering van dit spel moet een behoorlijke indruk gemaakt hebben in Moorslede. Al in 1958 bij de eerste Heksenstoet in Beselare waren de Moorsleedse reuzen van de partij. In de jaren 60 vonden de Grimmertfeesten plaats en heden ten dage blijft de naam aanwezig in het gemeentelijke domein Grimmertinge, het Grimmertingekoor, de Grimmertingevissers , enz. Helaas heeft het reuzengezin, vader Grimmert met vrouw Freya en hun kind Achielke, de tand des tijds. De Heemkundige Kring Moorslede blaast de reuzen echter nieuw leven in. Met de steun van het SASK van Roeselare en heel wat vrijwilligers werd het reuzenechtpaar Grimmert en Freya volledig nieuw gebouwd: nieuw skelet, nieuwe kledij, nieuwe koppen en handen. Om de geboorte van de 2 nieuwe reuzen te vieren organiseert de heemkring een reuzedoopfeest. Waar: Markt van Moorslede Wanneer: zondag 13 september om 11:00 u Info: Luc D’haene, 051/ 77 10 57 of contact@heemkringmoorslede.be Gratis toegang, iedereen welkom   De “Making of” de nieuwe Moorsleedse reuzen Tentoonstelling Aan de hand van foto’s werd het hele creatieproces van de reuzen op beeld vastgelegd: bouw skelet, naaien kledij, vormgeving hoofd enz. Waar: In Den Goeden Koop, Moorslede, Marktplaats 2, Moorslede Wanneer: zondag 13 september: 10:00-18:00 u Info: Luc D’haene, 051/ 77 10 57 of contact@heemkringmoorslede.be Gratis toegang, iedereen welkom   (foto : de oude reuzen) (nieuwe foto's worden hier pas gepubliceerd na de plechtigheid op 13 september)

Ereherstel voor Grimmert en Freya in Moorslede

De Heemkundige Kring Moorslede is bezig met het maken van 2 nieuwe reuzen: Grimmert en zijn vrouw Freya, naar het voorbeeld van 2 verdwenen reuzen (zie ondervermelde ontstaansgeschiedenis).Beide reuzen zullen voorgesteld en gedoopt worden op de Open Monumentendag op zondag 13 september 2015. Om deze reuzen wat in te kaderen hadden we graag ook achtergrondinformatie getoond via een powerpoint, bv. een korte geschiedenis van de reuzen in Vlaanderen (en ev. Noord-Frankrijk enz). Bestaat er een dergelijke presentatie die we die dag zouden kunnen gebruiken en projecteren? Geschiedenis : Grasduinend in het boek " Grimmertinge " van G. Van Poucke uit Moorslede, uitgegeven bij Vonksteen Langemark in 1951, het boek is het Grimmertingespel, een soort toneel in versvorm waarin men door de geschiedenis van Moorslede wandelt, noteer ik dat een Frankische boer , verdreven uit het oosten, in de 5° eeuw een nederzetting bouwt , Grimmertinge geheten . De opvoering van dit spel moet ee nenorme indruk gemaakt hebben in Moorslede, want al in 1958 bij de eerste Heksenstoet in Beselare waren onze Moorsleedse reuzen van de partij, waaronder Grimmert . In de jaren 60 zijn er de Grimmertfeesten met fee ( in de Iepersestraat ) en heden ten dage hebben wij het sportcentrum Grimmertinge, een Grimmertingekoor, Grimmertingevissers , ... maar helaas geen reuzen meer ! De tand des tijds (onze reuzen hadden een geweven rieten draagstructuur ), een verminderde belangstelling misschien, hoe dan ook ... onze reuzen Grimmert, Freya en hun kind Achielke zijn ons ontvallen, althans materieel ... Wij willen ze graag een nieuw leven geven, ook na hun zestigste, hun herinnering opnieuw een fysieke gestalte geven in het sociale weefsel van onze gemeente als uithangbord bij allerhande socio-culturele activiteiten in Moorslede en op verplaatsing .

Nieuw boek over reuzencultuur Nederland

Nieuw boek over reuzencultuur Nederland.Een initiatief en uitgave van Federatie van Nederlandse Reuzen. Een nieuw boek over de Nederlandse reuzencultuur is onlangs gepubliceerd. In dit boek van 70 pagina's wordt in woord en beeld (kleurenfoto's) de geschiedenis verteld van alle (17) Nederlandse reuzengroepen. Het boek heeft een harde kaft en heeft als ondertitel 'Metershoog erfgoed'. Het is een initiatief en een uitgave van de Federatie van Nederlandse Reuzen. Het is samengesteld door Paul Spapens, schrijver en voorzitter van de federatie. Alle aangesloten reuzengroepen krijgen ruim dertig exemplaren. Het initiatief is vooral gericht op de promotie van de reuzencultuur die al sinds vijftien jaar bezig is aan een bescheiden opmars in Nederland en die toonaangevend is binnen de Europese reuzentraditie.

Een tweede leven voor de Gaverse Reuzen

Reuzen zijn populaire verschijningen in vele Vlaamse optochten en stoeten. De reuzenfamilie van Gavere omvat Tonus (1948), Tonia (1949) en de Lustige Tonussen (1951), die later het gezelschap kregen van reuzen Carlos Dierickx en Tuur "El Toro" Decabooter (2007). In 2014 vond men in het archief van de Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen in Gent bovendien nog sporen terug van een reuzenkoppel uit Baaigem, maar daar zijn medio 2014 nog alle verdere gegevens van zoek. VVV 't Gaverland wil deze reuzen een tweede leven bezorgen via een grondige opknapbeurt en de uitgave van een boek. De reuzen zullen dan opnieuw te zien zijn op publieksmomenten, indien er voldoende dragers, pijnders, gevonden worden uiteraard. Men overweegt de oprichting van een confrérie van de reuzen van Gavere. Om de reuzen een tweede leven te geven, steunt de erfgoedcel het project en zal ze mee haar schouders zetten onder de educatieve uitwerking ervan.

De reuzen van Zulte

De oudste sporen van reuzen in Zulte gaan terug tot 1907. Met de laatste generatie Franso & Adèle, hun kinderen Pierewit, Pierewat en Pompernelleke is er sinds 1957 al een stevige reuzengeschiedenis geschreven. Het Sport- en Feestcomité van Zulte draagt zorg voor dit stukje cultureel erfgoed. Tijdens de jongste Zultse Firtelstoet werd plechtig afscheid genomen van de oude reuzen. Er werd een rouwkapel opgezet en elke Zultse inwoner kreeg een overlijdensbericht in de bus, met de droeve mare dat hun geliefde reuzen waren overleden. In de rouwkapel waren de reuzen opgebaard, iedereen kon een laatste groet brengen en kreeg een overlijdenskaartje mee. Maar er was ook goed nieuws. Tijdens de Firtelstoet in oktober van dit jaar werden al twee nieuwe reuzen voorgesteld. Het comité is van plan een brochure of boek uit te geven over de Zultse reuzengeschiedenis. Die zullen dit jaar overigens ook meestappen in de reuzenstoeten van Merelbeke en zustergemeente Halluin. De lagere scholen mogen ook het bezoek van de reuzen verwachten en deze zullen uiteraard opnieuw in volle glorie te zien zijn op de 157ste Firtelstoet op 5 oktober e.k. Het comité krijgt voor haar inspanningen een ondersteuning van 2.026,5 euro. Meer info: info@firtel.be

De Reuzen van Wenduine: Nostalgie in woord en beeld

De reuzen Lauw, Wanne, Scuteman en Pol De Kruwer zijn geen figuren uit een legende, maar waren rasechte Wenduinenaars. (Foto: Johan De Meester/Lannoo)   "De reuzen van Wenduine - nostalgie in woord en beeld" is een mooi kijk- en leesboek van reuzenliefhebber Wim Dewijngaert (°22/10/1971). De auteur toont je de geschiedenis van de reuzen tussen 1952 en 2012 - van carnavalstoeten en sinterklaasoptochten tot de internationaal bekende reuzenfeesten. Het boek is een must voor iedereen die geboeid is door het heden en verleden van de grootste inwoners uit Wenduine.

Abonneer op Reuzenboeken