Overslaan en naar de inhoud gaan
RIV Antwerpen

Vergadering Reuzen in Vlaanderen, provincie Antwerpen

Zaterdag 8 juni 2019 |Het verlengde Pinksterweekend was misschien niet ideaal om reuzenbeheerders naar een vergadering te lokken. Daardoor was de opkomst waarschijnlijk ook wat matiger.

 

Toch was er een duidelijk groot enthousiasme voor de doorstart van Reuzen in Vlaanderen. Provinciaal voorzitter Luk Ceulemans lichtte inhoudelijk de nieuwe structuur toe met het schetsen van de voorgeschiedenis en het bondig samenvatten van de op 28 mei in de bijlage van het Belgisch Staatsblad gepubliceerde geactualiseerde statuten. De keuze van een, zowel organisatorisch als financieel, doorgedreven provinciale werking viel duidelijk in de smaak. Vanaf nu wordt de raad van bestuur van de vzw Reuzen in Vlaanderen voornamelijk gevormd door twee afgevaardigden van elke provincie, waaronder de provinciale voorzitters. Frank Segers van de Turnhoutse Reuzengilde zal als tweede afgevaardigde de provincie Antwerpen vertegenwoordigen. De nieuwe raad van bestuur zal collegiaal de vzw in goede banen leiden.

Een update of vernieuwing van de website werd aangekondigd voor de nabije toekomst. Elke provincie zal er zelf aankondigingen en verslagen van reuzenevenementen op kunnen plaatsen. Via een enkel door de leden van de vzw Reuzen in Vlaanderen te openen link zullen ook artikels, handige weetjes allerlei, … gelezen kunnen worden. Dit laatste moet het tijdschrift vervangen. De hoge kostprijs, de druk van het halen van deadlines, het niet altijd blijvend kunnen garanderen van kwaliteit, waren onder meer voor de raad van bestuur argumenten om het initiatief van een tijdschrift niet verder te zetten en dit te incorporeren in de website.

 

Aandacht werd gevraagd voor het label van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dit label krijg je niet zo maar en behoudt je ook niet zo maar. Het ‘borgen’ van dit erfgoed is een permanente doe-opdracht.

Op de ‘doorstart’-federatiedag op zondag 6 oktober aanstaande in Lier (waarvoor nog een aparte uitnodiging zal volgen) zal Frea Vancraeynest, stafmedewerker van de vzw Histories (waarin het vroegere LECA is geïntegreerd) tijdens de voormiddagsessie met als werktitel  ‘borgen is een werkwoord’ dit nog eens extra onder de aandacht brengen. Ook het schoolproject Curieuze-Reuzen zal nog even in herinnering gebracht worden. Een oproep werd tevens gedaan aan de reuzenbeheerders om op zondag 6 oktober met één of meerdere reuzen af te zakken naar Lier. Uiteraard geldt die oproep ook voor de andere provincies. Hun deelname in de namiddag aan een static show op de Lierse Grote Markt  en een optocht door de binnenstad moet de doorstart van Reuzen in Vlaanderen een duwtje in de rug geven. De aanwezige reuzen zullen tevens met zijn allen dan de getuigen zijn bij de doop van een nieuwe Lierse reus.

 

Tot slot werd gepleit, in overleg en samenwerking met de vzw Histories, voor een update en vervollediging van het reuzenregister.

Als Reuzen in Vlaanderen vzw daadwerkelijk de vertegenwoordiger en de gesprekspartner van de reuzencultuur in Vlaanderen wil zijn dan moet dat zijn van ALLE reuzenbeheerders in Vlaanderen. En daar moet een werkpunt van gemaakt worden.

Afgesproken werd om jaarlijks een tweetal provinciale bijeenkomsten te organiseren. Eén in het voorjaar en één in het najaar. Naast het onderhouden van de vriendschapsbanden kunnen het delen van initiatieven, noden en behoeften hier aan bod komen. Via het organiseren van ‘ronde tafels’ zal de vzw Histories ook hieraan meewerken.

Op deze provinciale vergadering werden leden en (nog) niet-leden van Reuzen in Vlaanderen uitgenodigd. Blijkbaar is het gebruikte bestand met de coördinaten van de reuzenbeheerders in de provincie Antwerpen niet volledig meer up to date. Een aantal mails kwamen immers als onbestelbaar terug. Ook een reden voor de wat matiger opkomst. Daarom een warme oproep aan de op deze provinciale vergadering niet aanwezige reuzenbeheerders hun coördinaten (naam van de vereniging, naam en adres van de verantwoordelijke, mailadres, …) te mailen naar lukceulemans@gmail.com.

Printer Friendly, PDF & Email