Overslaan en naar de inhoud gaan
Minneke poes

Kattenstoet Ieper 2012

De Kattenstoet is gebaseerd op de sage van Boudewijn III, graaf van Vlaanderen, die in 962 aan zijn onderdanen zou hebben bevolen om katten van de grafelijke burcht naar beneden te werpen. Katten waren namelijk een teken van heidens geloof en dus in strijd met het christendom. Elke drie jaar wordt die traditie in Ieper hernomen met weliswaar fluwelen katjes en snoepgoed als munitie. De kattenstoet is een kleurrijk spektakel met muziek en dans als vaste ingrediënten. De stoet geeft een overzicht van alle domeinen waar de kat ooit een rol heeft gespeeld. Zo komt bijvoorbeeld de verering van de kat door de eeuwen heen steevast aan bod. Bijna 2000 figuranten en een groot aantal reuzen maken van deze stoet een enorm spektakel. Wie volgend jaar op de tweede zondag van mei naar de Kattenstoet gaat kijken, zal dat gratis kunnen. Dat heeft het schepencollege beslist.     p.module {color: #004276;} p.module {margin: 0 0 10px ;padding: 0;} Sinds 2003 wordt gewerkt aan de vernieuwing van de driejaarlijkse Kattenstoet met als doel er een sprankelend familiegebeuren van te maken. Dat blijft ook de doelstelling voor de stoet van 2012. De kostprijs van de Kattenstoet van 2009 bedroeg 350.000 euro, inclusief het randprogramma. Dat budget wordt samengebracht door een toelage van de stad, sponsor-inkomsten, de verkoop van tribunekaarten en betalende bezoekers. In 2009 betaalden die laatsten 4 euro (een stijging met 1 euro tegenover 2006), behalve kinderen onder de 12 jaar, die net als de Ieperlingen gratis mochten kijken. Ook niet-Ieperlingen, die vóór de middag in Ieper waren, konden de stoet gratis bekijken omdat de controle op de invalswegen naar het centrum pas op de middag startten. Uit de evaluatie van 2009 blijkt dat de inkomsten van betalende bezoekers niet beduidend gestegen waren: het ging om 35.000 euro. Burgemeester Luc Dehaene (CD&V): 'Daartegenover staan de personeelskosten om alle toegangspoorten te bemannen want die uren worden achteraf gerecupereerd. Bovendien is het met de nieuwe identiteitskaarten niet meer mogelijk om het adres te achterhalen en dus te verifiëren of iemand Ieperling is of niet.' Komt daarbij nog dat de organisatie almaar meer geconfronteerd wordt met ontstemde burgers die niet wensen te betalen om op familie- of ziekenbezoek te gaan. 'De kosten-batenanalyse leert ons dat het niet interessant meer is om nog toegangsgeld te vragen. Om alle perikelen en kosten van het organiseren van de inkompoorten te vermijden, opteert het Kattenstoetcomité om vanaf 2012 geen toegangsgeld meer te vragen. Het schepencollege volgt hen daarin', aldus de burgemeester.     En zoals de traditie het wil, moet de burgemeester van Ieper in de week voor de Kattenstoet wat geschenken geven aan de zusters Karmelietessen. Geen eieren, zoals dat heel vroeger het geval was en in Zwevezele nog traditie is, maar schoonmaakproducten. Aan de zusters wordt dan ook gevraagd of ze willen bidden voor goed weer. Of het werkt? De kattenstoet is alleszins nog nooit afgelast geweest.   Datum 13 mei 2012 Naam organiserende vereniging Stad Ieper - Kattenstoetcomité Werking van de vereniging Sinds 2003 geeft de Stad Ieper de organisatie aan het Kattenstoetcomité dat voornamelijk uit stadsambtenaren bestaat. De voorzitter is de schepen van feestelijkheden van de stad. Publicatie(s) van de vereniging Naar aanleiding van de stoet is er een speciale editie van De Belleman, de stadskrant. Voor de figuranten en andere sympathisanten worden twee of drie edities van Het Kattenbelletje uitgegeven. Website van de vereniging www.ieper.be Contactgegevens van de vereniging Michelle Martens (Regie- assistente + directiesecretariaat) Lakenhallen - Grote Markt 34 8900 Ieper Telefoon: 057 239 220 E-mail: kattenstoet@ieper.be   

Printer Friendly, PDF & Email
Bron
RIV