Overslaan en naar de inhoud gaan
Klasfoto

Reuzen op school in het Land Van Rode

- Korte omschrijving:

Reuzen in het Land Van Rode is een educatief project rond de reuzencultuur in het Viersprongwerkingsgebied (gemeenten Melle, Merelbeke, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Destelbergen en Lochristi). Omdat leerkrachten niet noodzakelijk afkomstig zijn van de gemeente waarin ze lesgeven wil de erfgoedcel leerlingen kennis laten maken met het cultureel erfgoed in de buurt van de school, meer bepaald met het reuzenerfgoed. De kinderen werken een jaar lang rond de reus of reuzenfamilie die in de buurt van de school ‘woont’. De kinderen en de reuzen worden pennenvrienden: elke maand ontvangen de leerlingen een ‘brief van de reus’ waarin hij zijn levensverhaal vertelt en de leerlingen opdrachten geeft: knutsel een mini-versie van mij, speel mijn verhaal na, maak jullie (eigentijdse) versie van mijn reuzenlied, stel mij voor aan andere scholen uit de regio … Op een spelende manier worden de kinderen vertrouwd met het reuzenerfgoed en de gebruiken en tradities die daaraan vasthangen.

 

- Voor welk publiek is de actie bedoeld?

Leerlingen van de tweede graad, hun ouders en de rest van de school (leerkrachten, directie, leerlingen).

 

- Wat werkt goed?

Het enthousiasme van de kinderen bij het uitvoeren van de opdrachten werkt aanstekelijk. De reuzengemeenschappen vinden het fantastisch dat er een jaar lang rond hun reus gewerkt wordt. De ouders van de kinderen en de rest van de school worden geprikkeld en zijn benieuwd naar het verhaal en de ontstaansgeschiedenis van de reus of de reuzenfamilie. Via de kinderen bereik je makkelijk verschillende doelgroepen maar het project is vooral op maat van leerlingen van de tweede graad gemaakt. De contacten tussen de reuzengemeenschappen en de scholen verlopen op langere termijn rechtstreeks en niet meer via de erfgoedcel.
Met het thema ‘reuzen’ kan ook makkelijk vakoverschrijdend worden gewerkt: in de lessen wiskunde kunnen ‘reuzenberekeningen’ gemaakt worden, de leerlingen kunnen de GVR van Roald Dahl lezen, muzische opvoeding kan in het teken van reuzenliedjes staan, reuzensprongen maken tijdens de les lichamelijke opvoeding … Vanuit de erfgoedcel worden een aantal suggesties meegegeven. De leerkracht beslist zelf hoe ver hij/zij hierin gaat. Het reuzenthema is dus een gans schooljaar aanwezig.

 

- Waarvoor moet je oppassen?

De begeleiding van de kinderen door zowel de erfgoedcel als de leerkrachten is vrij intensief, het gaat immers om maatwerk per school. Het succes van het project hangt vaak samen met de inzet van de betrokken leerkracht. Tot hiertoe is het project al elk schooljaar een succes geweest omdat makkelijk kan bijgestuurd worden waar nodig.

 

- Wil je hier nog iets aan toevoegen? 

Het traject wordt op maat van de school gemaakt: elke school werkt rond haar eigen reus of reuzenfamilie vb. reus Mondje Wollaert in Merelbeke, de reuzenfamilies Teun, Tine, Lange Jan en Aldegonde in Oosterzele, Ruut, Mapoe en Odette in Melle ... Elke brief en elke workshop wordt dus inhoudelijk ook anders ingevuld. De kinderen reageren op vragen van de reus en omgekeerd waardoor er interactie ontstaat tussen de leerlingen en de reus. De erfgoedcel levert de inhoud van de brieven aan. Het gaat om maatwerk per school. Aan het eind van de maand rapporteren de leerlingen aan de reus over wat ze gedaan/geleerd hebben door hem terug te mailen. De leerkrachten krijgen bij de opdrachten begeleiding vanuit de erfgoedcel (via lesbrieven, via mail of persoonlijke contact) of van externen (lokale kunstenaar, de reuzengemeenschappen, Mooss vzw). Wat is een reus? Waarom en hoe worden reuzen gebouwd? Wanneer kan iemand een reus worden? … allemaal vragen die aan bod komen in het lessenpakket. Hoogtepunt/eindpunt van het project is het moment waarop de reus een bezoek aan de school brengt (vb. tijdens het schoolfeest) of tijdens een passend moment binnen de lesuren. Zo wordt ook de rest van de school bij het traject betrokken.

 

- Bij wie kan je terecht voor meer informatie?

Naam: Ans Van de Cotte
Organisatie: Erfgoedcel Viersprong
Adres: St. Antoniusplein 10 9860 Oosterzele
E-mail: ans.vandecotte@4sprong.be
Telefoonnummer: 09 363 88 56

Printer Friendly, PDF & Email