Overslaan en naar de inhoud gaan
Raad van Bestuur 14 01 2020 wo, 22/01/2020 - 20u36

We hebben in Lier enkele krijtlijnen voor het werkjaar 2020 uitgetekend.


Belangrijk:Het lidgeld 2020 behouden we op 25€.

Toegetreden lid kan men worden als persoon op individuele basis, als reuzenvereniging of-gilde, als reuzengemeente of -stad,


Wil je het lidgeld 2020 storten op bankrekening nummer BE85 0016 4566 3806 (BIC GEBABEBB) op naam van Reuzen in Vlaanderen vzw.
Vermelding; lidgeld 2020, naam provincie, naam reuzen-beheerder en mailadres.

Meer nieuws volgt op uw contactadres.

RIV-secretariaat.

Nieuws van Reuzen in Vlaanderen vzw
Provincie Antwerpen
Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie West-Vlaanderen
Provincie Limburg
Provincie Vlaams-Brabant

Feestelijke inhuldiging reuzen Pier en Wanne

De Heistse reuzen Pier en Wanne zijn echte volkshelden. En op 12 juli was het hun dag. Na meer dan 10 jaar afwezigheid in het openbaar, werden ze feestelijk ingehuldigd. 

Via een verkiezing werd twee jaar geleden gekozen voor het nieuwe gezicht van Lea Bailyu-Boereboom voor reuzin Wanne en voor Leopold Vlietinck alias Roape voor reus Pier. De Franse reuzenbouwer Julien Barthélemy creëerde de koppen in hars. Naaisters van Volkskunstgroep de Sloepe, heemkring Heyst Leeft  en de carnavalsvereniging de Smoeltrekkers realiseerden de kleding van het reuzenkoppel. De Heemkring Heyst Leeft zullen de reuzen voorzien van een sluitspeld met het alomgekende geel-groene wapenschild van Heist.

Pier zag als eerste Heistse reus het levenslicht in 1938 voor de organisatie van de eerste ‘Vissersfeesten’. Het was meteen ook het startschot voor de folkloregroep ‘De Heistse Klakkertjes’. Daarom kreeg Pier dezelfde kledij als de mannelijke leden van de folkloregroep: een baardige kop met een zuidwester, een rode schabbe (kiel) en blauwe rok (een broek was te moeilijk). Korte tijd later kreeg Pier het gezelschap van zijn vissersvrouw Wanne. De namen zijn nogal evident want Johanna (in de volksmond Wanne) en Petrus of Pieter (in de volksmond Pier) waren zeer gebruikelijke namen in die tijd.

Het gemeentebestuur heeft in twee buitenversies van de reuzen geïnvesteerd omdat deze reuzen zeer beminde inwoners van deelgemeente Heist zijn.  Jong en oud kent ze.  De originele reuzen zullen opgesteld worden in de nieuwe vleugel van Museum Sincfala, deze reuzen zullen activiteiten buiten bijwonen.  Zonder de hulp van de naaisters Rita Sanders, Marie-Rose Tiri, Nicole Verburgh, Francine Vandierendonck, Stiene, Christiane Dryepondt, Inge Valcke, Nicole Vandierendonck en Vera Degraeve gingen de reuzen hier niet gestaan hebben.  Daarom een dikke proficiat voor hun prachtige werk die werd verricht.

Blankenbergse Heksenreus d'Oede Ula zet haar eerste stappen Buiten Blankenberge

BLANKENBERGSE REUZEGILDE

Reeds enkele jaren werden de Blankenbergse Stadsreuzen Korno,Colette en Seven begeleid door carnavalsvereniging De Pekkers Blankenberge. In het begin van 2017 kregen zij het gedacht om zelf een reus te bouwen. Daar De Pekkers al meerdere jaren zich inzetten voor het Blankenbergse Haloweengebeuren, werd de beslissing gemaakt om een heksenreus te maken. Daar Halloween Oorspronkelijk een Keltisch feest was kreeg zij de Keltische naam van de heksenvrouw d'Oede Ula wat betekend “Oud Zeejuweel” Op 22 Oktober 2017 was haar geboorte en aanvankelijk haar eerste verschijning in het Blankenbergse straatbeeld. Met deze reus in hun bezit namen de vrienden van De Pekkers dan ook de beslissing een Blankenbergse Reuzengilde op te richten, dit om het reuzengebeuren niet langer aan carnaval te koppelen. Dit alles onder het toeziende oog van hun Voorzitter Bart De Pauw


ERKENINGEN

Mede dankzij de inzet van De Pauw Nick werd de Blankenbergse Reuzengilde reeds erkend door Kusterfgoed, heksenreus d'Oede Ula werd erkent door Leca “Landelijk expertise centrum voor
cultuur van alledag”. Ook werd deze vereniging lid bij “Reuzen in Vlaanderen”.Ook de Stadsreuzen werden in de tijd erkend als Immaterieel Erfgoed.

 

EERSTE STAPPEN BUITEN DE BLANKENBERGE

Op 7 juli 2018 zet deze Blankenbergse Heksenreus d'Oede Ula haar eerste stappen buiten Blankenberge. Zij zal te zien zijn in de Reuzenstoet te Wenduine. Ook heeft de Blankenbergse
Reuzengilde al contacten met andere steden zoals Nieuwpoort, Diksmuide, Bissegem, Diksmuide maar ook verder zoals Grembergen, Deurne en diverse andere. Zij zullen dus steeds meer in het straatbeeld verschijnen buiten de Stadsgrenzen.

Minneke Poes is zwanger

In Ieper doet het de ronde dat Minneke Poes zwanger is. Minneke Poes is de Ieperse mascotte en opper-reuzin van de Kattenstoet. Het nieuws werd door de gynaecoloog aan burgemeester Jan Durnez (CD&V) en aan de voorzitter van het kattenstoetcomité Jef Verschoore bevestigd. “Haar echtgenoot, reus Cieper, is reuzeblij en in alle staten. Minneke Poes, die in de loodsen van de Ieperse Technische Dienst woont, is in goede gezondheid maar moet rust houden.”

De stadsdiensten stellen alles in het werk om haar met de nodige zorg te omringen.” Er is echter wel wat bezorgdheid over de uitgerekende datum, namelijk 13 mei. “Laat dat nu net de dag zijn waarop de Kattenstoet door de Ieperse straten trekt. Het ziet er dus naar uit dat de moederpoes niet aan de stoet zal kunnen deelnemen. Stad Ieper gaat op zoek naar oplossingen maar wil op de eerste plaats wat best is voor Minneke. De Ieperse kittens zullen in de beste omstandigheden geboren worden.” Ieper is volop met de voorbereidingen van de stoet bezig en vanaf 15 januari start de verkoop van de tribuneplaatsen. Tribuneplaatsen voor de Kattenstoet kopen kan via de website: www.kattenstoet.be. (CMW)

Federatiedag Reuzen in Vlaanderen te Nieuwpoort

De voorzitter en het bestuur hebben het genoegen u uit te nodigen op de Federatiedag van Reuzen in Vlaanderen vzw

Op zaterdag 7 oktober 2017 om 13u30 in het historisch stadhuis van Nieuwpoort  

 

Dresscode: Gildekledij

Met huldiging van de nieuwe ere-leden van Reuzen in Vlaanderen vzw

Gelegenheidsadres: Grote Markt - 8620 Nieuwpoort

 

Het programma:

  • 13u30 Onthaal
  • 14u00 Feestelijke Zitting
  • 15u30 Reuzendans van de aanwezige reuzen op de Grote Markt
  • 16u00 Receptie met uitreiking van de medailles “Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen” aan de aanwezige erkende reuzen en reuzengilden.

 

De Sprekers:

  • Verwelkoming door de heer Koen Vantomme, Provinciaal voorzitter Reuzen in Vlaanderen - West-Vlaanderen
  • De heer Geert Vanden Broucke, burgemeester Stad Nieuwpoort
  • Mevrouw Maria De Groote, voorzitter Reuzengilde Jan Turpijn
  • De heer Johan Vencken, Algemeen voorzitter Reuzen in Vlaanderen vzw
  • LECA vzw 

 

Voor een goede organisatie willen we u vriendelijk vragen uw komst te bevestigen via e-mail op
secretariaat@reuzeninvlaanderen.be met vermelding van het aantal personen. Deelname aan de federatiedag is gratis.

Gerestaureerde reuzen Pier en Wanne ingehuldigd in het Museum Sincfala

 

Na een lange winterslaap waren de reuzen klaar om de zilte zeelucht opnieuw op te snuiven zoals weleer. In 1938 zag Pier als eerste Heistse reus het levenslicht. Dit naar aanleiding van de organisatie van de eerste “Vissersfeesten” wat meteen ook de aanleiding was om de folkloregroep De Heistse Klakkertjes op te richten. Het was dan ook vanzelfsprekend dat Pier dezelfde kledij kreeg als de mannelijke leden van de folkloregroep: een baardige kop met daarop een zuidwester en verder een rode schabbe (een kiel) en een blauwe rok (een reuzenbroek was niet beschikbaar…). Korte tijd later kreeg Pier gezelschap van zijn vissersvrouw Wanne. De namen zijn nogal evident want Johanna (in de volksmond Wanne) en Petrus of Pieter (in de volksmond Pier) waren zeer gebruikelijke namen in die tijd. De reuzen hadden als opdracht aanwezig te zijn op allerhande feesten en plechtigheden. Met de invoering van de folkloremarkt kwamen ze vroeger elke donderdag in de zomer buiten om de wacht te houden op De Bolle. De laatste jaren werden de reuzen niet meer opgesteld omdat hun kledij en de actuele hoofden van Pier en Wanne niet meer toonbaar waren. 

De reuzen Pier en Wanne werden in 2016 gerestaureerd door het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Ze kregen een nieuw hoofd in hars, geboetseerd door de Franse reuzenbouwer Julien Barthelemy en nieuwe kleren, gecreëerd door een enthousiaste groep naaisters uit de dansgroep 'de Sloepe', Heyst Leeft en de carnavalsvereniging 'de Smoeltrekkers'.  Het restauratiedossier werd opgevolgd door Museum Sincfala. De reuzen zijn in een prachtstaat en zijn met hun 475 cm hoogte zeer imposant! Het museum is dan ook heel fier dat de prachtige reuzen tijdens Oosthoekkermis feestelijk werden ingehuldigd. 

Toekomst

Maar het blijft hier niet bij.  Er werd ook bekend gemaakt dat er exacte replica's zullen gemaakt worden van Pier en Wanne in 2017. Een reuzengilde zou bij evenementen in Knokke-Heist de reuzen naar buiten brengen zodat ze zoals weleer een bekend straatbeeld vormen bij jong en oud!

Meer info op www.sincfala.be

Abonneer op Provincie West-Vlaanderen